Asforcan asiste en Santiago de Compostela al Foro madeireiro

Esta en: actualidad

Publicado: 27 de noviembre de 2015

Esta en: actualidad

Publicado: 27 de noviembre de 2015

Asforcan asiste en Santiago de Compostela al Foro madeireiro

Asforcan asiste y participa en el Foro “O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado” celebrada en Santiago de Compostela.

Conclusións do foro sobre o recurso madeireiro nos montes de Galicia

20 de decembro de 2015

A Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (DEVESA) organizou o pasado 27 de novembro unha xornada en Santiago de Compostela sobre o recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado. A coordinación e a secretaría técnica desta xornada correu a cargo da Asociación Forestal de Galicia.Máis de 160 expertos, entre silvicultores, xestores forestais, operadores de madeira, investigadores, industriais da madeira, técnicos forestais… membros de trinta das principais organizacións e institucións forestais galegas, debateron sobre a situación actual e o futuro da produción da madera.

Esta xornada enmarcouse dentro do proceso participativo que se está levando a cabo para a revisión do Plan Forestal de Galicia, documento que establecerá as liñas mestras da política forestal galega para os vindeiros vinte años.

En todas as mesas de traballo unha demanda apareceu de forma sistemática: a estatística forestal e a información sobre o mercado da madeira en Galicia son moi deficientes e deben ser melloradas e reforzadas, dedicando medios humanos e recursos suficientes para sostelas no tempo. Por iso, algunhas das incógnitas que se formularon ao comezo desta xornada técnica non puideron ser despexadas. É preciso subliñar que falta información clave para definir o modelo de monte no Plan Forestal de Galicia e, polo tanto, xurdirán moitas dúbidas na súa formulación.

El enlace a la noticia desde esta dirección: http://www.asociacionforestal.org/noticia.asp?noti=1732